Werkwijze


Aanmelding

Sinds 2006 kunt U rechtstreeks naar een fysiotherapeut. Ook wel Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) genoemd. U hebt dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Hierdoor komt U direct bij de specialist terecht.

De huisarts blijft daarentegen wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut informeert daarom de huisarts, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Fysiotherapie start altijd met een intake.

Behandeling

Komt u via de DTF binnen, dan wordt er eerst een screening verricht door de fysiotherapeut en gekeken of fysiotherapeutisch onderzoek wel/niet geïndiceerd is.

De intake bestaat uit een anamnese (vraaggesprek) en aansluitend een uitvoerig lichamelijk onderzoek.
Sluit onze expertise aan op de aard van uw klacht, dan gaan wij over tot het opstellen van een behandelplan.

Bij aanmelding en/of tijdens de anamnese worden uw persoons- en verzekeringsgegevens en eventueel verwijsgegevens opgenomen. Tegenwoordig vragen we ook naar uw BSN nummer.

Regelmatige evaluatie

Regelmatig zal ik uw vooruitgang evalueren.
Ik vraag u aan het eind van de behandeling een evaluatieformulier in te vullen om de kwaliteit te bewaken.


Fysiotherapie Janneke Janssen is gevestigd in Nijmegen (Willemskwartier), Gelderland, dichtbij Wijchen en Beuningen. Een goede keus als het gaat om psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, burn-out, revalidatie, werkplekonderzoek, reïntegratie, zitvolleybal, holistische benadering, actieve oefentherapie, werkgerelateerde klachten, slaapproblemen, medical taping en DTF.