Psychosomatische fysiotherapie


Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van lichamelijke klachten welke samenhangen met stress, spanningen, angst, pijn en/of vermoeidheid waar geen directe lichamelijke oorzaak voor gevonden kan worden. Lichamelijke klachten waarbij psychische- en sociale factoren een rol spelen noemt men “psychosomatische klachten”. De psychosomatische fysiotherapeut heeft aandacht voor zowel de geestelijke als voor de lichamelijke aspecten die het welzijn van mensen kan beïnvloeden. Vaak blijkt dat er een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning aanwezig is.

Vaak wordt er bij gezondheidsklachten zonder een duidelijk lichamelijke oorzaak al snel gedacht aan een psychisch probleem, ondanks de aanwezigheid van duidelijke lichamelijke symptomen. Dit kan heel verwarrend zijn, waardoor mensen van arts naar arts gaan om antwoord te krijgen op hun vragen. Zonder een bevredigend resultaat. In dit soort situaties kan een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten, zoals:

 • duizeligheid
 • extreme vermoeidheid
 • niet kunnen ontspannen
 • druk op de borst of hartkloppingen
 • onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • benauwdheid, moeite met ademhalen
 • hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
 • onverklaarde maag-, darm- of buikklachten

Psychische klachten, zoals:

 • lusteloos zijn
 • Over grenzen gaan
 • slecht of teveel slapen
 • angstig en onzeker zijn
 • moeite met concentratie
 • somber zijn en veel piekeren
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • overmatig eten, roken, alcohol- en medicijngebruik

Veel voorkomende klachten en/of aandoeningen zijn

 • Burn-out
 • Depressie
 • Fibromyalgie
 • Hyperventilatie
 • Angststoornissen
 • Chronische of (te) lang aanhoudende pijnklachten
 • (Somatisch) Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 • Slaapproblemen

Mijn werkwijze:

Als psychosomatisch fysiotherapeute begeleid ik mensen in het herstellen van een verstoord evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Op basis van uw hulpvraag, het intakegesprek en het onderzoek, worden de doelen van de behandeling bepaald en wordt er in samenspraak met u een individueel behandelplan opgesteld.

Mijn behandeling is er op gericht u te helpen om uw klachten en de signalen van uw lichaam te begrijpen en hier meer controle op te krijgen. Hier is lichaamsbewustwording heel belangrijk; het leren voelen en ervaren wat er in uw lichaam gebeurt in bepaalde situaties, deze lichaamservaringen herkennen, erkennen en er betekenis aan geven.

De behandeling

Tijdens de behandeling is de lichamelijke klacht die u heeft het aangrijpingspunt, maar als psychosomatisch fysiotherapeut kijk ik naar de gehele persoon en uw leefomgeving om weer in balans te kunnen komen. U krijgt meer inzicht in uw klachten en verantwoordelijkheid voor uw handelen.  De psychosomatische fysiotherapeut kan gebruik maken van verschillende interventies binnen de behandeling. Onderdelen van een behandeling kunnen zijn:

 • Ontspanningstherapie
 • Bewegingstherapie
 • Adembewustwording en ademtherapie
 • (Pijn)Educatie
 • Oefeningen ter verbetering van het lichaamsbewustzijn
 • Communicatieve massage
 • Stressmanagement
 • Gedragsmatige begeleiding / Coachen

Daarnaast krijgt u tijdens de behandelingen ook uitgebreid uitleg over uw klachten en adviezen en oefeningen die u in de thuissituatie kunt toepassen.

Kijk voor meer informatie op de volgende website : https://nfp.kngf.nl/

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt dan – uiteraard met uw toestemming – samen met uw (huis)arts, een psycholoog, een bedrijfsarts of andere zorgverleners. Zij stemmen hun activiteiten op elkaar af, voor een optimale behandeling.

Ik werk onder andere samen met haptotherapeute Paulien Broersen. Haptotherapie kan een aanvulling zijn op de psychosomatische fysiotherapie. Een haptotherapeut gaat verder de diepte in en maakt voelbaar wat er van binnen bij u leeft en hoe u daar mee omgaat. Zo krijgt u zicht op hoe u dingen doet en op mogelijke patronen die zijn ontstaan. In de haptotherapeutische begeleiding staat het voelen centraal en gaat het over ervaren, bewust worden, betekenis geven en veranderen. Haptotherapie herstelt de balans tussen voelen, denken en doen. Voor meer informatie over haptotherapie wil ik u verwijzen naar haptotherapeute Paulien Broersen en haar website www.hapsiz.nl


Fysiotherapie Janneke Janssen is gevestigd in Nijmegen (Willemskwartier), Gelderland, dichtbij Wijchen en Beuningen. Een goede keus als het gaat om psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, burn-out, revalidatie, werkplekonderzoek, reïntegratie, zitvolleybal, holistische benadering, actieve oefentherapie, werkgerelateerde klachten, slaapproblemen, medical taping en DTF.