Identificatieplicht


 

Wat houdt de identificatieplicht in de zorg in?

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs wanneer u medische zorg ontvangt. Sinds 1 juni 2009 zijn erkende fysiotherapeuten verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Dat betekent dat de fysiotherapeuten uw BSN vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Fysiotherapeuten moeten controleren of u degene bent die hoort bij het BSN voordat ze uw BSN mogen gebruiken in hun administratie. Daarom vraag ik u om een geldig identiteitsbewijs.

Waarom identificatie in de zorg?

De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met zorgpassen te voorkomen. Een onverzekerde die gebruik maakt van een gestolen, gehuurde of geleende zorgpas maakt misbruik van een zorgverzekering. Er wordt immers geen premie betaald. Ook werkt deze vorm van fraude de kans op medische fouten in de hand. De patiënt wordt immers aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier.

Welke identiteitsbewijzen volstaan?

U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument.

Geen identiteitsbewijs?

Als u de zorgverlener geen identiteitsbewijs kunt laten zien, kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De praktijk zal dan alle kosten van de medische behandeling op u verhalen.

Identificatieplicht voor kinderen?

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Wel moeten kinderen vanaf 14 jaar hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben. Een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder kan worden gebruikt ter legitimatie van het kind. Deze ouder moet dan mee naar de arts of het ziekenhuis om het kind te kunnen identificeren. Kinderen kunnen vanaf 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan echter nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg.

Video met complimenten

Fysiotherapie Janneke Janssen is gevestigd in Nijmegen (Willemskwartier), Gelderland, dichtbij Wijchen en Beuningen. Een goede keus als het gaat om psychosomatische fysiotherapie, burn-out, slaapproblemen, aanhoudende lichamelijke klachten, stress gerelateerde klachten, persoonlijke benadering.