Fysiotherapie


De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in eerstelijnspraktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en
-steeds vaker- bij bedrijven.

De fysiotherapeut behandelt zowel individuele als groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder andere kan bestaan uit actieve oefentherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan
verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld:

  • het verbeteren van het bewegendmatd
    functioneren
  • het in stand houden van bewegen
  • voorkomen van nieuwe klachten
  • spierversterking
  • spierontspanning
  • coördinatie- en stabiliteits verbetering

Daarnaast kan de fysiotherapeut patiënten begeleiden om met hun klacht om te leren gaan en te leren wat nog wel mogelijk is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van oefentherapie, massage en fysische technieken (gebruik van apparatuur). Fysiotherapie Janneke Janssen richt zich vooral op de actieve oefentherapie.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut richt zich met zijn behandeling op het (bewegend) functioneren van de mens, dat wil zeggen dat in principe alle stoornissen aan het bewegingsapparaat behandeld kunnen worden.

 

tape-enzo


Fysiotherapie Janneke Janssen is gevestigd in Nijmegen (Willemskwartier), Gelderland, dichtbij Wijchen en Beuningen. Een goede keus als het gaat om psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, burn-out, revalidatie, werkplekonderzoek, reïntegratie, zitvolleybal, holistische benadering, actieve oefentherapie, werkgerelateerde klachten, slaapproblemen, medical taping en DTF.