Arbeidsfysiotherapie


Sinds begin jaren ’80 verplicht de Arbo-wet werkgevers tot de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor zijn werknemers. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) dwingt werkgevers en werknemers zich bij verzuim zo optimaal mogelijk in te spannen voor een spoedige terugkeer naar de werkplek.

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (W.I.A.), per 1-01-2006 ingevoerd, versterkt dit nog eens.

Fysiotherapie Janneke Janssen heeft de opleiding Arbeidsfysiotherapie aan de Hogeschool Saxion te Deventer succesvol afgerond.

De arbeidsfysiotherapeut kan bij (dreigend) verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat, een doorslaggevende rol spelen.
Preventieve/ curatieve zorg en arbeidsreïntegratie komen steeds dichter bij elkaar.

De kosten van doorbetaling bij ziekte zijn hoger dan de medische kosten. Ziektekostenverzekeraars/ verzuimverzekeraars en werkgevers krijgen steeds meer aandacht voor mogelijke interventies.
De nieuwe mogelijkheid van verwijzen door de bedrijfsarts naar de reguliere zorg is een belangrijke factor.

Dagelijks staan werknemers bloot aan fysiek belastende factoren. Hierdoor is er een serieus risico aanwezig op het ontstaan van gezondheidsklachten. Deze fysiek belastende factoren kunnen leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat.
Fysieke belasting is het belasten van het bewegingsapparaat. Het gehele stelsel aan spieren, pezen, botten en gewrichten noemt men het bewegingsapparaat.

Om de (werkgerelateerde) klacht te beoordelen wordt na de intake een plan van aanpak gemaakt.

Werkgerelateerde factoren die o.a. aan de orde komen zijn:

  • werkhouding
  • werkplek
  • werktaken
  • werkduur
  • werkorganisatie
  • arbeidsrust verhoudingen

Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (reïntegatie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt samen met allen die betrokken zijn bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemer. Hierbij valt te denken aan huis- en bedrijfsartsen, arbo-adviseurs en verzekeringsartsen.


Fysiotherapie Janneke Janssen is gevestigd in Nijmegen (Willemskwartier), Gelderland, dichtbij Wijchen en Beuningen. Een goede keus als het gaat om psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, burn-out, revalidatie, werkplekonderzoek, reïntegratie, zitvolleybal, holistische benadering, actieve oefentherapie, werkgerelateerde klachten, slaapproblemen, medical taping en DTF.